• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Сфери на дейност на ПИМО-СВ:
Реклама
Web и Графичен дизайн от Лазар Пешев:
- Разработване, структуриране, дизайн и поддръжка на фирмени и лични сайтове.
- Печатна реклама: проспекти, каталози, флаери, дипляни, постери, билбордове и др. - дизайн, предпечатна подготовка и печат.
тел.: 0889 323245
email: lachobul@yahoo.com
СЕРТИФИКАТИ

С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите: ISO 9001:2000, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

УДОСТОВЕРЕНИЯ

издадени от Камарата на строителите в България.