Качество и сигурност

Член на Българска строителна камара

Производството на изделията от бетон се осъществява в условията на въведена и поддържана от фирмата ни Система за Производствен Контрол и е в съответствие с

БДС EN 772-1:2002; БДС EN 772-11:2002; БДС EN 772-16:2002; БДС 25-78

и е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – Система 4

Text Box: Бетонови канализационни тръби с размери от
Æ200 до Æ1500мм

КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ С ПЕТА

ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ

Бетонови тротоарни плочки в различни разцветки

БЕТОНОВИ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Бетонови тухли в  два типоразмера, коминни тела, отдушници, облицовъчни плочи

ПЪТНИ ЕЛЕМЕНТИ

Бордюри и пътни ивици, паркинг елементи

ШАХТОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Бетонови конуси и сегменти за изграждане на шахти

БЕТОНОВИ ОГРАДНИ КОЛОВЕ

Бетонови колове в два типоразмера

Text Box: За контакт с нас:
Text Box: ИЗДЕЛИЯ  ОТ БЕТОН

гр. Пазарджик

ул. “Братя Миладинови” 8

тел. /факс: 034/446 009

тел.:           034/446 109

E-mail:       pimo_sv@abv.bg

 

За възникнали въпроси, свързани с бетоновите изделия може да се обърнете към управителя на производствено-складовата база г-н Момчил Чолаков: GSM: 0898 510 641

 

Пазарджик,     ул. “Братя Миладинови”  8

тел./факс: 034/ 446 009  тел.: 034/ 446 109