Качество и сигурност

Тръба Æ300 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 100 кг.

Тръба Æ400 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 180 кг.

Тръба Æ500 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 270 кг.

Тръба Æ600 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 375 кг.

Тръба Æ800 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 870 кг.

Тръба Æ200 мм;  дължина 1000 мм;  тегло 55 кг.

Артикул номер  001

Артикул номер  002

Артикул номер  003

Артикул номер  004

Артикул номер  005

Артикул номер  007

Артикул номер  009

Артикул номер  010

Тръба Æ1200 мм;  армирана, дължина 1000 мм;  тегло 1450 кг.

Артикул номер  011

Тръба Æ800 мм;  армирана, дължина 1000 мм;  тегло 890 кг.

Артикул номер  006

Тръба Æ1500 мм;  армирана, дължина 1000 мм;  тегло 2000 кг.

Тръба Æ1000 мм;  армирана, дебелина на стената b=150 мм,

дължина 1000 мм;  тегло 1 320 кг.

Артикул номер  008

Тръба Æ1000 мм;  дебелина на стената b=100 мм,

дължина 1000 мм;  тегло 1280 кг.

Text Box: Канализационни тръби с пета

Пазарджик,     ул. “Братя Миладинови”  8

тел./факс: 034/ 446 009  тел.: 034/ 446 109

 

Член на Българска строителна камара