Бетонови тухли      40х20х15 см;  тегло 13 кг.;  12,6 бр/м2

Бетонови тухли      40х20х12 см;  тегло 10 кг.;  12,6 бр/м2

Коминно тяло         45х25х20 см;  тегло 18 кг.

Отдушник               27х25х20 см;  тегло 10 кг.

Тяло за оградна колона;  тегло 14,5 кг        

Шапка за оградна колона;  тегло 18 кг        

Шапка за ограда;  тегло 10,5 кг         

Плочки облицовъчни 

Плочки облицовъчни

Плочки облицовъчни   25х25 см; тегло 2,5 кг.;  16 бр/м2

Бетонови тухли      40х20х25 см;  тегло 17 кг.;  12,6 бр/м2

Артикул номер  041

Артикул номер  042

Артикул номер  043

Артикул номер  044

Артикул номер  045

Артикул номер  046

Артикул номер  047

Артикул номер  048

Артикул номер  049

Артикул номер  050

Артикул номер  040

Text Box: Бетонови строителни елементи

Качество и сигурност

Пазарджик,     ул. “Братя Миладинови”  8

тел./факс: 034/ 446 009  тел.: 034/ 446 109

 

Член на Българска строителна камара