Бетонов конус за шахти 

Æ600 х Æ1000 мм;  

тегло 820 кг.

Артикул номер  071

Бетонови сегменти за изграждане на шахти 

14х21х19 см;

тегло 4 кг.; 

22 бр./ред

Артикул номер  070

Артикул номер  072

Капак за шахта   

43,5х39,5х6 см.                                              

Text Box: Шахтови елементи

Качество и сигурност

Пазарджик,     ул. “Братя Миладинови”  8

тел./факс: 034/ 446 009  тел.: 034/ 446 109

 

Член на Българска строителна камара