Бетонови колове

250х10х10 см

тегло 54 кг.

Артикул номер  081

Артикул номер  080

Бетонови колове

230х8х8 см

тегло 35 кг.

Text Box: Бетонови оградни колове

Качество и сигурност

Пазарджик,     ул. “Братя Миладинови”  8

тел./факс: 034/ 446 009  тел.: 034/ 446 109

 

Член на Българска строителна камара