• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Сфери на дейност на ПИМО-СВ:
Реклама

Web и Графичен дизайн от Лазар Пешев :
- Разработване, структуриране, дизайн и поддръжка на фирмени и лични сайтове.
- Печатна реклама: проспекти, каталози, флаери, дипляни, постери, билбордове и др. - дизайн, предпечатна подготовка и печат.
тел.: 0889 323245
email: lachobul@yahoo.com

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

"ПИМО-СВ" ООД е завършила множество значими обекти в областта на промишленото строителство, както и редица инфраструктурни проекти.

Фирмата има дългогодишен опит с успешното изпълнение на задачи от линейното и промишленото строителство, изкопни и насипни работи за инженерни обекти и съоръжения.

Производствените сгради, построени от строителната компания са съобразени с всички изисквания. Те отговарят на всички нормативни условия, които ги правят надеждни, изключително удобни и полезни за клиентите на строителната компания.